DIREKTORI STAF POLITEKNIK BESUT

 

Pengurusan Tertinggi

Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Jabatan Rekabentuk dan Komunikasi Visual

Jabatan Pengajian Am

Unit Hal Ehwal Pelajar

Unit Keusahawanan

Unit Peperiksaan

Unit Corporate Industry Services And Employability Centre

Unit Penyelidikan, Inovasi dan Komersilan

Unit Jaminan Kualiti

Unit Latihan dan Pendidikan Lanjutan

Unit Pembangunan Instruksional dan Multimedia

Unit Perhubungan dan Latihan Industri

Unit Pembangunan dan Penyelenggaraan

Unit Teknologi Maklumat